Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, nařízení

Název vyhlášky
Účinnost

Řád veřejného pohřebiště.pdf

9.9.2020

Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.1/2015

1.5.2015

Nařízení obce č. 2/2014 Tržní řád

1.8.2014

Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 1-2020.pdf

1.1.2021

1Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.2/2012

23.4.2012
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.1/2012 9.5.2012
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 2-2019.pdf
1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 3-2019.pdf
1.1.2020
Údaje vydané o změně územního plánu obce Polkovice
22.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č. 2/2009
10.8.2009
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.2/2007
1.1.2008
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.2/2004
1.1.2005
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.1/2004
1.1.2005
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.11/1999
1.1.2000
Obecně závazná vyhláška obce Polkovice č.2/1992
1.1.1993

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

 Směrnice