Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

Dotace 2020

Název projektu:

Přírodní zahrada při MŠ Polkovice

Přírodní zahrada při MŠ Polkovice.pdf

 

Název projektu:

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

Olomoucký kraj poskytl obci Polkovice dotaci ve výši 29.000,-Kč na pořízení, technické zhodnoceni, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konkrétním účelem investiční dotace je pořízení motorového kalového čerpadla. Obec Polkovice příspěvek doplnila o částku 32.990,-Kč.

Celková částka věnovaná na pořízení motorového kalového čerpadla jednotce sboru dobrovolných hasičů je: 61.990,-Kč

 

Propagace projektu.doc

Název projektu:

Dokončení opravy místní komunikace na pozemku p.č. 895 v k.ú. Polkovice

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020.

Celkové náklady projektu: 550.007,-Kč

Dotace Olomouckého kraje: 275.000,-Kč

 

              logopov-2020.jpg                        logo-kraj.jpg

 

  Propagace projektu.doc

Dotace 2019

Název projektu:
Územní plán Polkovice - 2. a 3. etapa

logo[2][6][1].bmp

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

Celkové náklady projektu: 181.500,-Kč

Dotace Olomouckého kraje: 90.750,-Kč

 Propagace projektu.doc

Dotace 2018

Název projektu:
Rekonstrukce šaten sportoviště

logo[2][6][1].bmp

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018.

Celkové náklady projektu: 1.948.431,10Kč

Dotace Olomouckého kraje: 800.000,-Kč

 

Projekt – "Polkovice - renovace veřejného osvětlení"

Projekt byl realizován s dotací státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období  2017 – 2021 Program Efekt 2 pro 2018

Celkové náklady: 1 129 118,80 Kč

Dotace MPO:           488 445,- Kč.

 

 

Projekt – Dětské hřiště pro obec Polkovice

mistni rozvoj.jpg

Projekt – Dětské hřiště pro obec Polkovice byl realizovaný v roce 2018 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, které činily 400.000Kč.

Náklady obce Polkovice činily 285.426Kč.

Celkové náklady na výstavbu činily 685.426Kč.

 

Název projektu:
Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 895 v k.ú Polkovice - III. etapa

logo[2][6][1].bmp

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Celkové náklady projektu: 899.698,-Kč

Dotace Olomouckého kraje: 434.698,-Kč

 

 

Název projektu:

Pořízení souboru osobních ochranných prostředků JSDH

Olomoucký kraj poskytl obci Polkovice dotaci ve výši 37.000,-Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konkrétním účelem neinvestiční dotace je pořízení souboru osobních ochranných prostředků JSDH. Obec Polkovice dotaci doplnila o částku 37.835,-Kč.

Celková částka věnovaná na pořízení souboru osobních ochranných prostředků JSDH je 74.835,-Kč

  

Dotace 2017

Název projektu:
Polkovice - Dopravní automobil

logo[2][6][1].bmp

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra ČR - GŘ HZS a Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH a SDH 2017.

Celkové náklady projektu: 819.170,-Kč

Dotace MV ČR - GŘ HZS: 409.585,-Kč

Dotace Olomouckého kraje: 100.000,-Kč

Náklady obce: 309.585,-Kč

 

Název projektu:

Domácí kompostéry pro Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.016.617,-Kč

Dotace EU: 1.714.124,-Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 302.493,-Kč (15%)

 

 

Název projektu:
Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 895 v k.ú Polkovice - II. etapa

logo[2][6][1].bmp

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

Celkové náklady projektu: 600.292,-Kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 300.000,-Kč

 

Dotace 2016

 

Název projektu:
Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 895 v k.ú Polkovice

logo[2][6][1].bmp

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

Celkové náklady projektu: 677.889,-Kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 300.000,-Kč

 

 

Dotace 2015

Projekt – Dětské hřiště Polkovice

mistni rozvoj.jpg

Projekt – Dětské hřiště Polkovice byl realizovaný v roce 2015 za použití dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, která činila 398.594Kč.

Náklady obce Polkovice činily 170.826Kč.

Celkové náklady na výstavbu činily 569.420Kč.

Projekt – Energetické úspory pro ZŠ Polkovice

st fond.jpg

Celkové výdaje: 1.598.673,-Kč

Způsobilé výdaje: 1.171.994,-Kč

Dotace FS: 996.194,90Kč

Dotace SFŽP: 58.599,70Kč

Z rozpočtu obce: 543.878,40Kč

oper_pr.jpg

Dotace 2014

Rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení

Olomoucký kraj poskytl obci Polkovice příspěvek ve výši 6.000,-Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konkrétním účelem neinvestičního příspěvku je pořízení osobních ochranných pomůcek. Obec Polkovice příspěvek doplnila o částku 9.200,-Kč.

Celková částka věnovaná na pořízení osobních ochranných pomůcek jednotce sboru dobrovolných hasičů je: 15.200,-Kč

Oprava márnice a hřbitovní zdi

TENTO PROJEKT  „Oprava márnice a hřbitovní zdi“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Restaurování vstupního portálu zámku v obci Polkovice – II. etapa

Název projektu: Restaurování vstupního portálu zámku v obci Polkovice – II. etapa

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2014

Celkové náklady projektu: 124.000,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 62.000,-Kč

 

Dotace 2013

Pořízení osobních ochranných pomůcek JSDH

Olomoucký kraj poskytl obci Polkovice příspěvek ve výši 15.000,-Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konkrétním účelem neinvestičního příspěvku je pořízení osobních ochranných pomůcek. Obec Polkovice příspěvek doplnila o částku 33.618,-Kč.

Celková částka věnovaná na pořízení automobilu jednotce hasičského sboru je: 48.618,-Kč

Název projektu: Oprava chodníků na místním pohřebišti

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013

Celkové náklady projektu: 668.508,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 300.000,-Kč

 

Dotace 2012

„Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, jaro 2010“

  1. Vyčištění kanalizačního příkopu - celkové náklady 18.000,-Kč
  2. Vyčištění obecní kanalizace - celkové náklady 492.951,-Kč

Název projektu: Polkovice, ústřední hřbitovní kříž

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Celkové náklady projektu: 117.192,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 50.000,-Kč

Název projektu: Oprava sociálních zařízení a provedení horizontálních izolací v budově ZŠ

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

Celkové náklady projektu: 1 005 399,60,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 447 000,-Kč

 

Dotace 2010

TENTO PROJEKT

„Projekt krajinné výsadby v části obce Polkovice“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Název projektu: Oprava střechy budovy obecního úřadu

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2010

Celkové náklady projektu: 778.170,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 454.000,-Kč

Pořízení dopravního automobilu JSDH

Olomoucký kraj poskytl obci Polkovice příspěvek ve výši 100.000,-Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konkrétním účelem investičního příspěvku je pořízení dopravního automobilu. Obec Polkovice příspěvek doplnila o částku 108.000,-Kč.

Celková částka věnovaná na pořízení automobilu jednotce hasičského sboru je:

208.000,-Kč