Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Současnost

Současnost

V současnosti žije v obci 520 obyvatel. Menší část pracuje v zemědělství, převážná část obyvatel dojíždí do zaměstnání do okolních měst nebo pracuje ve službách. Nezaměstnanost v obci je však okolo 15 %.

V současné době je v obci základní škola, kam chodí žáci 1. až 5 . ročníku, žáci vyšších ročníků dojíždí za vzděláním nejčastěji do nedalekého Kojetína, a dále mateřská škola včetně školní jídelny, která připravuje obědy i pro důchodce. Obec se snaží obě školy v obci udržet a na jejich chod musí přispívat nemalou částkou.

Budova obecního úřadu byla postavena v letech 1983 až 1987.Budova obecního úřadu Původně byla stavěna jako víceúčelová budova pro služby v obci. V současné době je zde umístěn obecní úřad, obecní knihovna, místnost pro dojíždějícího lékaře a kadeřníka, tělocvična - posilovna s menším vybavením , v I. patře je zasedací místnost a prostorný sál s kuchyní, který slouží občanům pro nejrůznější společenské akce. V budově je také vyčleněn prostor pro keramický kroužek, o který mají  zájem nejen děti ZŠ a MŠ ale i dospělí.

V roce 1997 byla dokončena plynofikace celé obce, v obci je veřejný vodovod s vodojemem i pro okolní města a obce ve správě Vodovodů a kanalizace Přerov. Kanalizační řád je v majetku obce, je však zastaralý a v budoucnu bude nutno vybudovat kanalizaci novou, včetně čističky odpadních vod. Obec pravidelně zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří zajišťují pořádek a čistotu v obci.

Obec má  dokončen Územní plán obce, který napomůže plnění plánu rozvoje.

Obec Polkovice byla vždy ve své správě samostatná a měla své zastupitelstvo. Pro volební období 2010 až 2014 je zvoleno 7 členů  obecního zastupitelstva, z něhož 3 zastupitelé jsou z kandidátní listiny STAN, 2 zastupitelé z kandidátní listiny KDU-ČSL,  jeden z kandidátky KSČM a jeden z kandidátky sdružení nezávislých kandidátů.

V roce 1995 zastupitelstvo obce rozhodlo opatřit pro obec znak a prapor, jak na to podle zákona Budova obecního úřadu - interiéro obcích z roku 1990 je nárok. Tohoto úkolu se úspěšně zhostil heraldik Jiří Louda, který návrh praporu i znaku připravil. Tento znak byl schválen heraldickou komisí v Praze dne 12. května 1995 a předán zástupcům obce Parlamentem České republiky.

Již v 17. století užívalo představenstvo obce Polkovice typář s obrazem kostela s gotickými architektonickými znaky, s dvěma věžemi v průčelí a s latinským opisem kapitálou - SIGILLV. COMVNITATI. POLCOVIENSIS. Pečetidlo se nezachovalo, jeho otisky však nalezneme v Matrici výnosu pozemkového pro obec Polkovice z r. 1820. Protož současný polkovický kostel vznikl později a nikdy před tím v obci nestál, kostel na staré obecní pečeti symbolizuje podřízenost obce olomoucké kapitule. Na základě této skutečnosti vzal autor návrhu znaku zřetel i v nové symbolice obce. Využil svatováclavské orlice ze znaku olomoucké kapituly a orlice z erbu Viléma Adalbert, hraběte Libštejnského z Kolovrat, jako připomínku více než 500- leté příslušnosti obce ke statkům olomoucké kapituly. Toto nové znamení opakuje autor v souladu s vexilologickými pravidly a zvyklostmi i v návrhu obecního praporu.

Obecní prapor v roce 1998 vysvětil světící biskup Hrdlička spolu s dvěma novými zvony, které byly instalovány na věži polkovského kostela.
Podnikatelské aktivity v obci

Podnikatelskou činnost v obci provozuje  několik subjektů, především v oblasti služeb.  V areálu bývalého JZD rozvíjí svou podnikatelskou činnost firma FARPOL, která obhospodařuje převážnou část zemědělských pozemků v katastru obce Polkovice a částečně i v katastru přilehlých obcí Lobodic a Oplocan..

Základní škola a mateřská škola Polkovice
příspěvková organizace
751 44 Polkovice 85

e-mail ZŠ skola.polkovice@email.cz
telefon ZŠ a ŠD 581 768 048
mobil ZŠ a ŠD 733 328 940
telefon MŠ a jídelna 581 768 038
mobil MŠ a jídelna 733 131 726

Fotografie z akcí školy